Zwangerschapsverlof

Als jij, als werkneemster zwanger bent, heb jij recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van totaal zestien weken. Dit betekent dat je gedurende 16 weken niet werkt, omdat je in die periode moet bevallen en na de bevalling niet gelijk weer aan het werkt hoeft. Om die periode financieel te overbruggen krijg je - meestal via je werkgever - een uitkering die in principe net zo hoog is als jouw salaris.

Wanneer kan ik zwangerschapsverlof opnemen?

Je hebt recht op minstens zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Na de bevalling duurt het verlof altijd minstens tien weken. Wanneer je het verlof kunt laten ingaan, hangt af van de vermoedelijke bevallingsdatum.

Gratis brochure Zwangerschap Veilig Werken en Verlof

Wanneer je zwanger bent, heeft dat gevolgen voor jouw werk. Je moet bijvoorbeeld beslissen wanneer je het zwangerschapsverlof wilt laten ingaan en of je ouderschapsverlof gaat opnemen. Daarnaast moet je nadenken over de arbeidsomstandigheden op jouw werk: is het werken veilig en gezond voor jou en jouw ongeboren kind?

Deze brochure is bestemd voor vrouwen die zwanger zijn en behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

Veilig en gezond werken tijdens de zwangerschap hoe kunt je veilig en gezond werken?
Borstvoeding onder werktijd het geven van borstvoeding onder werktijd
Opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof het opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof
Regelingen na de bevalling regelingen na jouw bevalling.

zwangerschap veilig werken en verlof door szw

Zwangerschapsverlof voor zzp?er een feit

Zelfstandige, vrouwelijke ondernemers opgelet: vanaf deze week is kinderen krijgen financieel gezien weer een stuk aantrekkelijker. Op zijn vroegst morgen ( 2 juni 2008) treedt de wet in werking die recht geeft op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken.

De hoogte van de uitkering hangt af van de inkomsten van de zelfstandige in het jaar voor de uitkering. Moeders krijgen maximaal het wettelijke minimumloon en betalen geen premie voor deze uitkering. Voorwaarde is wel dat ze voor hun zwangerschap minstens een jaar als zelfstandige hebben gewerkt.

De verwachting is dat zo?n vijfduizend zzp?ers (zelfstandigen zonder personeel) gebruik zullen maken van de regeling. Dat aantal zal waarschijnlijk stijgen, omdat het aantal zzp?ers ook dit jaar weer toeneemt.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de wet per 1 juli in werking zou treden, maar onder druk van de Tweede Kamer heeft minister Donner van Sociale Zaken de ingangsdatum vervroegd.

De Wet Zwangerschaps- en Bevallingsuitkering Zelfstandigen vult het hiaat dat viel in 2004 door de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (Waz). Vanaf dat moment heeft de vakbond FNV zich hard gemaakt voor een nieuwe regeling, zodat zelfstandig werkende vrouwen onder dezelfde condities zwanger kunnen worden als vrouwen in loondienst. Met succes.

Bron: dePers, 1 juni 2008

Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen krijgen een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De uitkering in de zogeheten Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon. Zelfstandigen die in het voorafgaande jaar minstens 1.225 uur werken, krijgen een uitkering op dit niveau. Het kabinet sluit met dit aantal uren aan bij de grens die de Belastingdienst hanteert als criterium voor zelfstandigenaftrek. Voor zelfstandigen die minder dan 1.225 uur werken, hangt de uitkering af van de winst/inkomsten in het jaar voordat de uitkering wordt uitgekeerd. Dit staat in het Wetsvoorstel zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

De belangrijkste reden om tot deze regeling te komen is de bescherming van moeder en kind. Veel vrouwelijke zelfstandigen verzekeren zich niet tegen inkomensverlies door zwangerschap en bevalling. De nieuwe regeling vermindert de financiŽle noodzaak voor zelfstandigen om tijdens de zwangerschap lange tijd door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen. Eerder heeft de rechter vastgesteld dat de regering op grond van internationale verplichtingen geen plicht heeft om met een regeling te komen voor zwangere zelfstandigen. De regeling geldt ook voor de meewerkende echtgenoot van een zelfstandige.

Het wetsvoorstel regelt opname van het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen in de Wet arbeid en zorg. De regeling wordt uitgevoerd door de UWV en betaald uit de algemene middelen. De kosten bedragen dit jaar naar verwachting 14,5 miljoen euro en vanaf 2009 jaarlijks 27 miljoen euro.

Voor meer informatie hierover kun je terecht op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid