Beschuit Met Muisjes

Alles over de zwangerschap

Betekenis van de 20 meest gebruikte jongensnamen

Hieronder vind je de betekenis van de namen in de Top 20 Jongensnamen

Betekenis Levi

Levi is een Hebreeuwse naam met als betekenis: de aanhankelijke, de getrouwe. Het is de naam van de derde zoon van Jacob en Lea en de stamvader van de Levieten. Ook in het Nieuwe Testament komt de naam voor, de apostel Mattheüs heette oorspronkelijk Levi. De naam is populair in Joodse kringen. Het derde boek van Mozes, wordt in het Latijn Leviticus genoemd.

Een Leviet is een Israëlische priester van lagere rang die met de bewaking van de tempel is belast . Er bestaat een uitdrukking “iemand de levieten lezen”, wat wil zeggen “iemand de les lezen” ofwel “iemand streng berispen”.

Primo Levi was een Joods/Italiaanse schrijver van korte verhalen, romans en gedichten. De naam van de schrijver Levi Weemoedt is het pseudoniem van Isaack Jacobus van Wijk.

Levi’s is een beroemd merk van jeans. De fabrikant is Levi Strauss and Co. Op het eiland Corsica ligt de plaats Levie.

Betekenis Sem

De naam Sem is Hebreeuws en betekent ‘Roep’ of ‘Naam’. De naam Sem kan ook een afkorting zijn van de Hebreeuwse naam Samuël. Varianten van de naam Sem zijn Sjamme, Semke en Semme.

De oudste zoon van Noach heette Sem. Met zijn beide broers Cham en Jafet en hun vrouwen overleefde hij de zondvloed en werd de stamvader van volkeren die men aanduidt als Semieten. Sems stamboom eindigt bij Abraham, de stamvader van Israël. In de stamboom van Jezus wordt Sem genoemd als een van de voorvaderen.

Sem Presser (1917-1986) was een Nederlandse fotograaf. In Suriname noemt men de eetbare zaden (boontjes) van een bepaalde vlinderbloemige slingerplant sem. In Brazilië ligt de plaats Sem Tripa.

Betekenis Tim

De naam Tim is een verkorting van de naam Timotheus. Timotheus is een Griekse naam en bestaat uit timè (eer) en theos (god) en betekent dus ‘eer aan god’ . De franse vorm is Timothé.

In het oude Griekenland kwam de naam Timotheus veel voor. Later was het de naam van de heilige Timotheus, een leerling van Paulus. Volgens een legende werd Timotheus dood gestenigd omdat hij weigerde de godin Diana te aanbidden. In Engeland werd de naam Tim na de reformatie sterk verbreid. In ons taalgebied is hij pas de laatste jaren populair. John Prater schreef het kinderboek “Timmetje Tim is stoer” en E. Ardizone schreef “Tim en de dappere zeekaptein”.

In Tennessee ligt de plaats Tim’s Ford.

Betekenis Daan

De afkorting Daan, van de naam Daniël, is typisch Nederlands. In andere talen en landen is deze afkorting ongebruikelijk. De betekenis van deze Hebreeuwse naam is ‘God is mijn rechter’. De Russische vorm is Danilo, Dànos is Hongaars, in de Middeleeuwen kende men de vorm Daneelken. In andere talen wordt de naam Daniël zonder trema geschreven, dus Daniel.

Daniël was één van de vier profeten van het Oude Testament. Oorspronkelijk was hij een Joodse slaaf van de Syrische koning Nebuchadnezzar maar door het vermogen om dromen uit te leggen kreeg hij groot aanzien aan het hof. Zijn vijanden gooiden hem in een leeuwenkuil waaruit hij werd gered.

De naam was vroeg in de Middeleeuwen al populair. In de literatuur kennen we Daniël Defoe, schrijver van het boek Robinson Crusoe. Daan Zonderland (pseudoniem voor Dantel G. van der Vat) is een Nederlandse dichter.

In Wyoming USA ligt een plaats met de naam Daniël. In Quebec, Canada ligt een dam genaamd Daniël Johnson. In Zuid-Afrika heet een vliegveld Daniël F. Malan.

Betekenis Ruben

Ruben is een Hebreeuwse naam die gewoonlijk wordt verklaard als ‘zie een zoon’ .

In de bijbel is Ruben de oudste van de 12 zonen van Jacob. Hij redde zijn broer Jozef toen zijn andere broers hem wilden vermoorden. Ruben werd de stamvader van de gelijknamige stam die leefde in het Overjordaanse ten Oosten van de Dode Zee. Bij Joodse families is de naam populair. In het Engels is de schrijfwijze ook wel Reuben.

In Spanje ligt de plaats Rubena.

Betekenis Thomas

Thomas is een Aramees woord en betekent ‘tweeling’. De Italiaanse vorm van de naam is Tommaso, in het Spaans en Portugees is het Tomás. Thomas staat al geruime tijd aan de top van populaire jongensnamen.

Het is de naam van één van de volgelingen van Jezus. De apostel Thomas is bekend geworden omdat hij twijfelde aan de opstanding van Jezus, vandaar de uitdrukking “ongelovige Thomas”. Eigenlijk heette hij Juda maar er was al een discipel met die naam en dus gaven ze hem de naam Thomas.

In de geschiedenis kennen we veel beroemde mannen met deze naam. Thomas van Aquino, geboren in 1225, een franse filosoof en theoloog. Thomas Morus, geboren in 1478, Engelse humanist en schrijver van “Utopia”. Thomas Mann, geboren in 1875, een Duitse auteur. Thomas Rosenboom, een veel bekroonde Nederlandse schrijver, onder andere van “Publieke werken”.

Op de Bahamas heet een eiland Saint Thomas, in de Verenigde Staten heten twee plaatsen en een berg Thomas en in Nieuw Zeeland is ook een berg met die naam.

Betekenis Jesse

Er bestaat veel onduidelijkheid over de herkomst en de betekenis van de naam Jesse. Misschien is het een Hebreeuwse naam die ‘gift’ of ‘gave’ betekent. Andere bronnen spreken van ‘Jehova bestaat’ als betekenis.

In het boek “Bijbelse persoonsnamen” van Rob van Riet staat dat de naam Jesse dezelfde is als de naam Isaï. Isaï was de zoon van Obed, kleinzoon van Ruth. Obed had acht zonen en twee dochters. Zijn jongste zoon werd later koning David. Volgens het Nieuwe Testament is uiteindelijk Jezus een afstammeling van Isaï / Jesse. De naam was populair onder de Puriteinen (na de Reformatie) en wordt nog tamelijk veel aangetroffen in de Verenigde Staten. In het handboek van dr. van der Schaar wordt Jesse een Friese naam genoemd, via Iese uit Ese ontstaan. Ook hij zegt dat Jesse een vorm is van Isaï.

Betekenis Milan

Milan is een Slavische naam die populair is in Tsjechië en Joegoslavië. Het is een verkorting van de naam Miloslaw met als betekenis milu = lief en slav = roem, dus beroemd en geliefd.

Het Franse woord milan betekent wouw (een zeldzame broedvogel in België, Duitsland en Engeland). Shakespeare waarschuwde tegen de wouw in zijn wintervertellingen: “Als de wouw zijn nest bouwt pas dan op uw linnengoed.”

Milan Kundera is een Tsjechische schrijver. In zijn roman “de grap” behandelt hij op kritische wijze de problemen van de communistische maatschappij.

In Italië ligt de plaats Milano (in het Nederlands Milaan), hoofdstad van de gelijknamige provincie. AC Milan is een voetbalclub in Milaan waarbij in het verleden Nederlandse voetballers speelden zoals Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard.

In de Verenigde staten ligt in acht Staten een plaats met de naam Milan.

Betekenis Thijs

De naam Thijs zal men zelden in een andere taal dan het Nederlands tegenkomen. De letter ij is namelijk een typisch Nederlandse klank waar veel buitenlanders moeite mee hebben. In Duitsland kent men wel de voornaam This. Thijs komt van de bijbelse naam Matthias. Deze naam komt in het Oude en Nieuwe Testament in vier verschillende vormen voor: Mattanja, Mattathias, Matheus en Matthias. Deze Hebreeuwse naam betekent: “geschenk van Jahweh”.

De Hongaren kennen de naam als Matyàs, de Engelsen als Matthew, in Frankrijk Matthieu en in Italië Matteo. In zuid-Nederland en België kent men ook de vrouwelijke vorm: Matthea.

De heilige Matthias was een apostel van Jezus Christus en plaatsvervanger van Judas Iskariot. In de Duitse plaats Trier wordt de heilige Matthias bijzonder vereerd omdat volgens een legende de heilige daar begraven zou zijn. In die omgeving komt men de naam Matthias veel tegen.

Het Matteüsevangelie (geschreven rond 75 na Christus) is geschreven in het Grieks. De Matthäus Passion is een bekend oratorium van J.S.Bach (1729). De naar geruchten voor ongeveer 30 miljoen aangekochte voetballer van P.S.V. Kezman heet Thijs op z’n Joegoslavisch: Mateja.

In het kleuterboek “Spinnejacht” van Liesbeth van der Jagt speelt de jongen Thijs een hoofdrol.

Betekenis Lucas

De naam Lucas is een verkorting van de naam Lucanus en betekent: afkomstig uit Lucanië (zuid-Italië). Andere bronnen wijzen op de Griekse betekenis: geboren bij het ochtendgloren. Weer andere bronnen verwijzen naar het Latijnse woord lux (licht). In Groningen kent men de vorm Loeks of Luuks, in Zuid-Afrika Loekie en Luikes, in het Engels Luke, in het Pools Lucasz. In Hawaii kent men de naam Lukela, wat ‘zo slim als een vos’ betekent. Vrouwelijke vormen van de naam Lucas komen zelden voor; in Drente is de naam Lucasina aangetroffen.

Lucas is de naam van de derde evangelist en de schrijver van de handelingen der apostelen. Hij werd ‘de geliefde geneesheer’ genoemd en stierf 84 jaar oud in Griekenland. De heilige Lucas is de schutspatroon van artsen en schilders. Na de vermelding in de bijbel treft men pas laat in de middeleeuwen de naam Lucas aan. Dan is het de naam van een abt en ridder.

Lucas van Leyden (1494) is een Nederlandse etser, schilder en kopergraveur, vooral van bijbelse onderwerpen. Hij is een van de belangrijkste graveurs en schilders uit de eerste helft van de 16de eeuw. Lucas Rotgans (1653), een Noord-Nederlandse schrijver is de auteur van het eerste profane heldendicht in de Nederlandse literatuur. Lucas Reijnders (1946) is een Nederlandse milieuwetenschapper en hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn publicaties omvatten de onderwerpen milieugevaarlijke stoffen, genetische manipulatie, kernenergie en duurzaam milieubeleid.

In Brazilië ligt de plaats Lucas, in drie staten van de V.S. ligt een plaats met de naam Lucas en in Australië ligt het meer Lucas.

Betekenis Stijn

De voornaam Stijn is een afkorting van de naam Augustijn. Door de lange ij is deze naam typisch Nederlands. In andere Europese talen komt deze letter niet voor. Augustijn komt van het Latijnse woord augustus en betekent ‘geheiligd’, ‘gewijd’, ‘verheven’ of ‘eerwaardig’. Het Latijnse werkwoord augere (vermeerderen) is daar aan verwant.

Sinds 27 voor Christus was Augustus de bijnaam van Octavius Caesar. Na hem voegden alle Romeinse keizers deze eretitel aan hun namen toe. De keizerinnen noemden zich Augusta. Ter ere van de eerste keizer heeft de maand augustus deze naam gekregen.

Een augustijn is een kloosterling die de regels van Augustinus volgt. Augustijn is ook een typografische maateenheid voor het aangeven van regel en letterafstanden. Het land van Steijn is een voormalige Nederlandse polder tussen de Hollandse IJssel en de Gouwe. Reimond Stijns was een Vlaamse volksschrijver (1850-1905) van drama’s, zedenverhalen en romans.

Betekenis Lars

Lars is de Scandinavische vorm van de naam Laurentius. De naam betekent ‘man uit Laurentum’ (Italië). De naam wordt ook in verband gebracht met laurier, dan is de betekenis ‘gelauwerde’.

De naam Lars is in de Scandinavische landen al vanaf de 17de eeuw in gebruik. Onlangs bleek dat de naam in Noorwegen op nummer twee staat van populaire namen. Daar wordt de naam ook vaak gebruikt bij dubbele namen bijvoorbeeld Lars-Even en Lars-Eimar. In Scandinavië wordt Lars vaak als koosnaampje veranderd in Lasse. Lars von Trier is een bekende filmer.

Naamdagen zijn in Noorwegen en Zweden nog een levend gebruik. De naamdag van Lars is op 10 oktober.

Betekenis Sven

De naam Sven is een Scandinavische naam en komt van het Oudnoorse woord seuinn dat betekent ‘jongen’, ‘jongeling’, ‘kerel’, ‘jonge krijger’. De Deense vorm is Svend. In het Engelse taalgebied is de naam Sven nagenoeg onbekend.

De Zweedse ontdekkingsreiziger Sven Hedin (1865 – 1952) ging op expeditie in Azië en deed belangrijke archeologische en geografische ontdekkingen. De schaatser Sven Tomas Gustafson uit Zweden won tijdens de Olympische Spelen in 1984 de gouden medaille op de 5000 meter. Sven Axel Herman Delblanc (1931-1992) was een Zweedse romanschrijver met veel invloed op de schrijvers van zijn tijd. Sven Gottfrid Markelius (1889-1972), een belangrijke Zweedse architect, introduceerde in de twintiger jaren de Internationale Stijl in Zweden.

In Noorwegen ligt een dal met de naam Svenningdal, in Denemarken de plaats Svenstrup en in Oregon (V.S.) ligt de plaats Svensen.

Betekenis Jayden

In circa 50 geraadpleegde namenboeken in verschillende talen komt de naam Jayden niet voor. Pas in 1993 verscheen de naam op lijstjes met populaire namen, met name in landen waar de voertaal Engels is.

Het is een Amerikaanse gewoonte om bij sommige namen alleen de eerste letter uit te spreken. Zo wordt iemand met de naam Jacob of James aangesproken als J. uitspraak Jay. Ook Jozef, Jamy en Jill ondergaan vaak dit lot. Bekend van de Amerikaanse televisie is Jay Leno die eigenlijk James Douglas Muir Leno heet. Ook meisjes met namen die beginnen met een J worden wel eens met die ene letter aangesproken. De naam Jayden is vermoedelijk een liefkozende verlenging van de korte naam Jay.

De naam Jay is ook een vogelnaam, in het Nederlands de Vlaamse Gaai, in het Latijn Gaius. Een dronken man die zwalkend over straat loopt wordt in Amerika ook wel Jaywalker genoemd. Het woord jay betekent ook nog kletskous en in het Amerikaans boerenpummel. Een jaytown is een boerendorp.

Op 12 september 2006 beviel de Amerikaanse popzangeres Britney Spears van een tweede zoon, die de namen Jayden James Federline kreeg.

Betekenis Bram

Bram is een typisch Nederlandse afkorting van de Hebreeuwse naam Abraham. De betekenis is ‘vader van een menigte volkeren’.

Abraham was de eerste van de drie aartsvaders van Israël. Hij heette oorspronkelijk Abram maar de later uitgebreide naam gold als een door God gegeven eigennaam. Zijn levensgeschiedenis is te vinden in de hoofdstukken 1 tot 25 van het eerste bijbelboek Genesis. De naam Abraham is beroemd geworden door de Abraham Lincoln, president van de Verenigde Staten (1809-1865). Hij heeft de slavernij afgeschaft. De Arabische vorm van deze naam is Ibrahim. Als van iemand wordt gezegd “hij is een echte Bram” betekent dat “hij weet van aanpakken”. Bram Vermeulen was een Nederlandse zanger.

In Frankrijk, in de buurt van Narbonne, ligt een plaats met de naam Bram.

Betekenis Luuk

Luuk is een afkorting van de naam Lucas. Deze naam wordt op verschillende manieren verklaard. De meeste bronnen noemen als verklaring: man uit Lucanië. Andere wijzen op de Griekse betekenis: geboren bij het ochtendgloren. Nog andere bronnen verwijzen naar het Latijnse woord Lux = licht.

De naam Lucas komt het eerst voor in de bijbel als naam van de derde evangelist. De heilige Lucas is de patroon van schilders en artsen. Van de schilders omdat hij, volgens een legende, de heilige maagd Maria en Christus zou hebben geschilderd. Van de artsen omdat hij geneesheer was. De naam Lucas werd pas laat in de Middeleeuwen in onze contreien populair. In het Frans zegt men Luc, in het Engels Luke, in het Duits Lukas en in het Italiaans Luca. In Hawaii kent men de naam Lukela, met als betekenis: zoals een vos.

De naam Luuk is favoriet bij striptekenaars. De bekendste is wel: Lucky Luuk, getekend en geschreven door Morris, waarin een cowboy-held spannende avonturen beleeft. Ook Leo Beker gaf zijn hoofdpersoon deze naam in het stripverhaal: de belevenissen van Luuk Sterrekers.

In het Louvre in Parijs hangt een doek van Rembrandt: Lucas de evangelist (1661) Lucas van Leyden (1494-1533) is een beroemde Nederlandse kunstenaar. Hij was schilder, etser, kopergraveur en tekenaar. Van hem hangt in de Lakenhal in Leiden het schilderij :”Het laatste oordeel”.

In Somalië ligt de plaats: Luuq.

Betekenis Finn

Een bron beweert dat de naam Finn komt van het woord fink, met als betekenis vink, de vogel. Een andere bron noemt als betekenis: uit Finland.

In het Engels en Noors komt de naam alleen bij jongens voor, in Nederland wordt de naam Finn zowel aan meisjes als aan jongens gegeven. Bij de meisjes is het dan een verkorting van de naam Josefine.

Finn is een traditionele Ierse naam met als betekenis: wit, blank, blond. De legendarische Ierse held Finn MacCool stond bekend om zijn wijsheid en zijn eerlijkheid. Hij was de leider van een bende krijgers waarover veel verhalen de ronde doen. Mogelijk berusten de verhalen gedeeltelijk op waarheid en wordt met deze Finn MacCool een Ierse leider bedoeld die Ierland verdedigde tegen Noorse kapers. De hedendaagse Ierse rockband FinnMacCool vermengt oude Ierse volksmuziek met harde rock. Variaties op de naam zijn Fina, Finni, Fiene, Finlay en Finnia.

Betekenis Max

Max is een afkorting van de Latijnse naam Maximiliaan. De naam is afkomstig van het woord maximus en betekent ‘de grootste’. Het was een eretitel voor succesvolle legeraanvoerders, zoals bijvoorbeeld Quintus Fabius Maximus.

De naam Maximiliaan is al heel oud. Hij heeft zich vanuit Oostenrijk over de rest van Europa verspreid. Er zijn 11 heiligen bekend met deze naam. Op het einde van de zestiende eeuw drong de naam door in andere kringen dan heersers en heiligen.

In Nederland heeft Harry Mulisch de naam onsterfelijk gemaakt door de hoofdpersoon in zijn beroemde boek “De ontdekking van de hemel” de naam Max te geven. In de literatuur kennen we verder Maxim Gorki, een Russische auteur (geboren in 1868) en Max Havelaar, de hoofdpersoon in het gelijknamige boek van Multatuli. Rindert Kromhout schreef het kinderboek “Meester Max voor altijd”. Er is een prentenboek “Max en de Maximonsters” van Maurice Sendak. Prinses Maxima is de echtgenote van kroonprins Willem Alexander. Zij is vernoemd naar haar overgrootmoeder. Max Graf is de naam van een bodembedekkende roos met warmroze bloemen.

In de Verenigde Staten zijn twee plaatsen met de naam Max.

Betekenis Niels

Niels is de Deense vorm van de Scandinavische naam Nils. Oorspronkelijk komt de naam van de Griekse naam Nicolaas. (net als de naam Nick).

De naam Nils is heel populair in Noorwegen en Zweden. In Scandinavië is een koosnaam van Niels ‘Nisse’. Beroemd is het boek van de Zweedse Nobelprijswinnares Selma Lagerlöf, met de titel “Niels Holgersson’s wonderbare reis”.

In de staat Minnesota in de Verenigde Staten ligt de stad Nielsville.

Betekenis Julian

Julian is de Engelse vorm van de Latijnse naam Julius. Het is de naam van een Romeinse familie waartoe ook Gaius Julius Caesar behoorde. De betekenis is onzeker. De naam wordt in verband gebracht met het Griekse woord Ioulos “de eerste wollige baardharen” ofwel “de jeugdige”. De naam wordt ook wel verklaard uit Jovilius, dit betekent “aan Jupiter gewijd”.

In het Nieuwe Testament komt Julius voor als de naam van de Romeinse hoofdman die Paulus per schip van Judea naar Rome heeft gebracht. Julius redde tijdens een schipbreuk de opvarenden en landde veilig op het eiland Malta. Vandaar dat sint Julian de patroonheilige is van veermannen, herbergiers en reizigers.

Er zijn verschillende heiligen met deze naam bijvoorbeeld Julianus van Anazarbus, martelaar tijdens keizer Diocletanus. In de middeleeuwen werd hij zeer vereerd (feestdag 16 maart). De naam Julius kwam in het zuiden van ons land in de 16de eeuw in gebruik, met name bij Rooms Katholieken in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen.

In het Engels taalgebied wordt Julian ook voor meisjes gebruikt, in het Frans zegt men Jules, in het Italiaans Giuliano of Giuglio, in het Spaans Julio en in het Hongaars Gyula.

Beroemde auteurs met deze naam zijn: Jules Verne (1828-1905), Julien Green (1900), Julio Cortázar (1914-1984) en de Engelse Julian Barnes (1946).

De Juliaanse kalender is een tijdrekening bedacht door Julius Caesar.

Juliennesoep is heldere bouillon met fijngesneden groenten.

Betekenis Jasper

De naam Jasper is een vorm van de Perzische naam Caspar. De naam komt van het woord kandschwar en betekent schatbewaarder. De letter J werd vroeger wel eens verwisseld met de letter G. Zo noemde Gaspar van de Velde (telg uit een Noord-Hollandse schildersfamilie rond 1630 ) zich achtereenvolgens Gaspar, Jesper, Jasper en Jespaer.

Een van de drie koningen die naar Bethlehem gingen om Jezus te aanbidden heette Caspar. De naam en het verhaal van de aanbidding van de drie koningen komen echter niet voor in de bijbel en is in de Middeleeuwen bedacht.

In het Frans kent men de vorm Gaspar, in het Deens Jesper, in het Italiaans Gasparo en in het Duits Kaspar. De Duitse tegenhanger van de poppenkastfiguur Jan Klaasen heet Kasparl.

Jasper Johns is een Amerikaanse schilder en graficus die grote invloed heeft gehad op het ontstaan van de pop-art.

In elf staten van de Verenigde Staten van Amerika ligt een plaats met de naam Jasper. In de provincie Alberta in Canada ligt het Jasper nationaal park.

Betekenis Gijs

De naam Gijs is een verkorting van de Germaanse naam Gijsbert.

Gijsbert is een tweestammige naam, waarvan het eerste deel verkort is uit het woord gijzel. Dit woord is verwant aan het woord gijzelaar. In de middeleeuwen werden kinderen van voorname families wel eens geplaatst in het gezin van de vorsten uit een buurland. Zo dacht men een oorlog te kunnen voorkomen. De kinderen werden gijzelaars genoemd, verkort dus Gijsbert of Gijs. (meisjes Gisela of Gijsela).

De betekenis van de naam Gijsbert wordt ook wel verklaard als “kind van voorname ouders, van edele afkomst”. Immers, alleen kinderen van voorname ouders werden als gijzelaars elders geplaatst. Door de ij is de naam typisch Nederlands. In andere talen kent men deze letter niet, wel de y. In Friesland wordt de naam Gijs of Gijsje ook aan meisjes gegeven.

De naam Gijs komt voor in het kinderliedje: “Holle, bolle Gijs” en stelt daarin een veelvraat voor, een dik persoon. De uitdrukking: “Gijsje Goochem” daarentegen betekent: “een handige jongen, een slimmerik”.

De Gijs-oom is de naam die de Hollanders vroeger aan de Portugezen gaven. In België ligt de plaats Gijzegem.

Betekenis Nick

De naam Nick is een verkorting van de naam Nicolaas. Het is oorspronkelijk een Griekse naam afgeleid van nikè (overwinning) en laos (volk). De naam betekent dus ‘overwinnaar van het volk’.

De Latijnse vorm is Nicolaus. Sint Nicolaas, een legendarische en vooral een typisch Nederlandse verschijning, heeft de naam populair gemaakt. Sinterklaas is niet alleen de patroon van kinderen maar ook van zeelieden, van Rusland en van Griekenland. In Engels sprekende landen is Santaclaus (een verbastering van de Nederlandse Sinterklaas) de man die met kerstmis cadeautjes brengt.

De Engelse bankmedewerker Nick Leeson bracht enkele jaren geleden de hele bankwereld in rep en roer door in Singapore onopgemerkt met miljoenen dollars te gokken (en te verliezen). Beroemde dragers van de naam Nicolaas zijn Nicolas Gogol, een Russische schrijver en Joep Nicolas, een Nederlandse glazenier, tekenaar en schilder. Niki de Saint-Phalle is een beroemde Franse kunstenares die voornamelijk opmerkelijke, kleurige, rondborstige vrouwenbeelden maakt.

In Suriname heten een district en een rivier Nickerie.

Betekenis Sam

Sam is een afkorting van de Hebreeuwse naam Samuel. In Hebreeuwse kringen wordt de naam veelal uitgesproken als Sjemoeëel. Als betekenis wordt gegeven: ‘De naam is god’. Een andere verklaring is: ‘God heeft ons verhoord’.

Samuel was een belangrijke profeet en rechter in Israël. In Nederland kwam de naam in gebruik rond de 13e eeuw, vooral in Zeeland. Via de Engelse Puriteinen werd de naam in de Verenigde Staten geïntroduceerd. De uitdrukking: ‘Uncle Sam’ wordt vanaf 1886 gebruikt als ironische verklaring van de afkorting U.S. (United States).

Samuel Beckett (1906-1989) was een beroemde Ierse toneelschrijver. Francine Oomen schreef vier prentenboeken over de kleuter Sammie: ‘Goeiemorgen Sammie’, ‘Sammie, eet je bordje leeg!’, ‘Stoute Sammie’ en ‘Welterusten Sammie’.

De zanger en auteur Ramses Shaffy heeft onder andere bekendheid gekregen met het lied ‘Sammy loop niet zo gebogen’. De SAM is een Engelse benaming (surface to air missile ) voor een luchtraket.

De stichting Sam biedt kinderen met het syndroom van Down en aanverwante syndromen de kans om zich, door middel van een interactief programma met dolfijnen emotioneel, cognitief, sociaal en fysiek verder te ontwikkelen. In Rajastan India, in Kahzakstan en in Idaho (V.S.) ligt een plaats met de naam Sam.